array(44) { ["/riamed/laser_vision_correction/consultation_lazernaya-korrektsiya-zreniya.php"]=> string(4) "4000" ["/riamed/laser_vision_correction/lasik.php"]=> string(4) "4003" ["/riamed/children_center/consultation.php"]=> string(4) "4005" ["/riamed/children_center/apparatnoe_lechenie.php"]=> string(4) "4054" ["/riamed/laser_vision_correction/consultation_lechenie-progressiruyushchey-blizorukosti.php"]=> string(4) "4007" ["/riamed/children_center/lenses_correction-ortokeratologiya-lechebnye-nochnye-linzy.php"]=> string(4) "4008" ["/riamed/cataract_surgery/consultation.php"]=> string(4) "4009" ["/riamed/cataract_surgery/surgery.php"]=> string(4) "4011" ["/ria-nur/children_center/consultation.php"]=> string(4) "4067" ["/ria-nur/laser_vision_correction/separate.php"]=> string(4) "4068" ["/ria-nur/children_center/apparatnoe_lechenie.php"]=> string(4) "4066" ["/ria-nur/cataract_surgery/consultation.php"]=> string(4) "4016" ["/ria-nur/cataract_surgery/separate.php"]=> string(4) "4017" ["/ria-nur/cataract_surgery/surgery.php"]=> string(4) "4018" ["/eyenur/children_center/consultation.php"]=> string(4) "4063" ["/eyenur/laser_vision_correction/separate.php"]=> string(4) "4064" ["/eyenur/children_center/apparatnoe_lechenie.php"]=> string(4) "4060" ["/eyenur/fomenko-74/consultation.php"]=> string(4) "4022" ["/eyenur/fomenko-74/lasik.php"]=> string(4) "4023" ["/blagoveshensk/laser_vision_correction/consultation.php"]=> string(4) "4024" ["/blagoveshensk/laser_vision_correction/separate.php"]=> string(4) "4073" ["/blagoveshensk/laser_vision_correction/lasik.php"]=> string(4) "4026" ["/blagoveshensk/laser_vision_correction/frk.php"]=> string(4) "4027" ["/blagoveshensk/children_center/consultation.php"]=> string(4) "4070" ["/blagoveshensk/children_center/apparatnoe_lechenie.php"]=> string(4) "4071" ["/blagoveshensk/cataract_surgery/consultation.php"]=> string(4) "4030" ["/blagoveshensk/cataract_surgery/separate.php"]=> string(4) "4031" ["/blagoveshensk/cataract_surgery/surgery.php"]=> string(4) "4032" ["/blagoveshensk/cataract_surgery/other.php"]=> string(4) "4033" ["/chishmi/laser_vision_correction/consultation.php"]=> string(4) "4034" ["/chishmi/laser_vision_correction/separate.php"]=> string(4) "4078" ["/chishmi/laser_vision_correction/lasik.php"]=> string(4) "4036" ["/chishmi/laser_vision_correction/frk.php"]=> string(4) "4037" ["/chishmi/children_center/consultation.php"]=> string(4) "4075" ["/chishmi/children_center/apparatnoe_lechenie.php"]=> string(4) "4076" ["/chishmi/cataract_surgery/consultation.php"]=> string(4) "4040" ["/chishmi/cataract_surgery/separate.php"]=> string(4) "4041" ["/chishmi/cataract_surgery/surgery.php"]=> string(4) "4042" ["/chishmi/cataract_surgery/other.php"]=> string(4) "4043" ["/riamed/laser_vision_correction/separate.php"]=> string(4) "4057" ["/riamed/laser_vision_correction/lazernaya-koagulyaciya-glaznogo-dna.php"]=> string(4) "5323" ["/riamed/laser_vision_correction/operatsii_pri_glaukome.php"]=> string(4) "5348" ["/riamed/laser_vision_correction/operatsii_na_konyunktive_i_rogovitse.php"]=> string(4) "5349" ["/riamed/laser_vision_correction/intravitrialnoe_vvedenie_ingibitora_angiogeneza.php"]=> string(4) "5350" }